อบรม PHOTOSHOP ในรูปแบบ DVD สอนตั้งแต่พื้นฐาน ทบทวนบทเรียนได้ตลอด

อบรม PHOTOSHOP ในรูปแบบ DVD 1,850 บาท สอนตั้งแต่ BASIC ไปจนถึง ADVANCE ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะก็เรียนได้ ใช้ได้กับภาษาไทยทุก Project โทร. 062-560-6456 ซื้อส่วนตัว หรือขอใบเสนอราคาได้เลยครับ ใช้เวลาเรียน 15 ชั่วโมง ทำได้เหมือนในที่สอนทุกอย่าง ประยุกต์ใช้ได้ดีเยี่ยมกับทุกงาน

อบรม photoshop

 

หัวข้อการ อบรม PHOTOSHOP

 •  การเปิดไฟล์ใน PHOTOSHOP
 •  PHOTOSHOP Interface
 •  การจัดเรียงหน้าต่างงานใน PHOTOSHOP
 •  Zoom IN Zoom OUT
 •  screen mode
 •  PHOTOSHOP Interface ที่ใช้บ่อยๆ
 •  การสร้าง WorkSpace
 •  การปรับแต่ง ToolBar
 •  การปรับแต่ง short cut
 •  การเปลี่ยนขนาดภาพ
 •  การใช้งาน History Panel
 •  การ crop ภาพ
 •  การหมุนภาพโดยการ crop
 •  การลดขนาดภาพ โดยวิธีการ crop
 •  การเลือกภาพโดยการใช้ selection tool
 •  การ crop แบบยืดหยุ่น
 •  การ crop แบบ content aware
 •  Layer พื้นฐาน
 •  Auto Seclect Layer
 •  การ Group Layer
 •  การรวม Layer
 •  Brush Tool ตอนที่ 01
 •  Brush Tool ตอนที่ 02
 •  Layer Mask พื้นฐาน
 •  การ mask แบบ gradient
 •  การใช้ Selection Tool พื้นฐาน
 •  การใช้ Selection Tool ร่วมกับ Adjustment Layer
 •  การใช้ Quick Selection Tool
 •  การเลือกพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน
 •  การเลือกขอบที่คม
 •  การเลือกแบบ color tone
 •  Healing Brush Tool
 •  Content Aware
 •  การใช้ Clone Stamp Tool
 •  การแทนที่ภาพด้วย Layer Mask
 •  Blend Mode พื้นฐาน
 •  Smart Object คืออะไร
 •  การ Transform รูป
 •  Adjustment Layer เบื้องต้น
 •  Histogram
 •  การใช้ Level ปรับระดับสีของภาพ
 •  การใช้งาน Curves Adjustment
 •  การใช้ Adjustment Layer ปรับความอิ่มตัวของสี
 •  การเปลี่ยนภาพ Black and White
 •  Cliping Mask
 •  Smart Filter
 •  Filter และ Blend Mode
 •  Camera Raw Filter
 •  ทำ Filter ให้กับทุก Layer
 •  WorkShop Selection Tool
 •  WorkShop Layer
 •  WorkShop การรีทัชภาพเบื้องต้น
 •  WorkShop Flyer Template 01
 •  WorkShop Flyer Template 02
 •  Food Menu
 • การทำนามบัตร
 • การทำหน้าปกวารสาร

ติดต่อสั่งซื้อ โทร./LINE ID :: 0625606456

ตัวอย่าง WorkShop 01 :: อบรม photoshop

อบรม photoshop

 

ตัวอย่าง WorkShop 02 :: สอน photoshop

สอน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 03 :: เรียน photoshop

MAHOSOT

ตัวอย่าง WorkShop 04 :: อบรม photoshop

อบรม photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 05 :: สอน photoshop

สอน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 06 :: เรียน photoshop

เรียน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 07 :: อบรม photoshop

อบรม photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 08 :: สอน photoshop

สอน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 09 :: เรียน photoshop

เรียน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 10 :: อบรม photoshop

อบรม photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 11 :: สอน photoshop

สอน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 12 :: เรียน photoshop

เรียน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 13 :: อบรม photoshop

อบรม photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 14 :: สอน photoshop

สอน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 15 :: เรียน photoshop

เรียน photoshop

ตัวอย่าง WorkShop 16 :: การใช้งาน photoshop

ภาพตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PHOTOSHOP

DVD อบรม LABWINDOWS/CVI

ภาพตัวอย่างการประยุกต์ใช้ PHOTOSHOP

LabWindows/CVI

อ้างอิง