สอน อบรม MCS-51 ด้วยภาษาซี KEIL C51 Compiler

จำหน่าย DVD สอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี mcs-51 ด้วย KEIL 12 DVDs ราคา 3,500 บาท  ซื้อไปดูสอบ การันตีเกรด A

MCS-51

8051 (mcs-51)เป็นชื่อเดิมโดย Intel 4 กิโล ROM และ RAM 128 ไบต์ สายพันธุ์ที่ขึ้นต้นด้วย 87 มีการใช้หน่วยความจำแบบ EPROM ตั้งโปรแกรมบางครั้ง UV ลบข้อมูล สายพันธุ์ที่มี C เป็นตัวละครที่สามเป็นชนิดของ CMOS บาง 8031 และ 8032 มีรอมน้อยรุ่น 128 และ 256 ไบต์ RAM หลักสุดท้ายสามารถบ่งบอกขนาดหน่วยความจำเช่น 8052 มี 8 กิโลรอม 87C54 16 กิโล EPROM และ 87C58 32 กิโล EPROM ทั้งหมดที่มี RAM 256

             ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ มักนำมนุษยชาติไปสู่จุดหมายใหม่อยู่เสมอ การเกิดขึ้นของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51โดยIntelผู้ยิ่งใหญ่ด้านไมโครโปรเซสเซอร์ ได้จุดประกายในการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ในการควบคุมระบบแทนที่ไมโครโปรเซสเซอร์ นับจากนั้นบรรดาผู้ผลิตซิปใหญ่น้อยก็หันมาพัฒนาและผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์กันอย่างมากมาย

                Zilog พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Z8x ในขณะที่ Motorola นำเสนอไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 68xx ด้าน ST-Thomson ก็แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ST6x ออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกัน Siemens และ Phillipsนำเทคโนโลยีของไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 มาพัฒนาต่อให้มีขีดความสามารถสูง ขึ้น เป็นเบอร์ SAB80C535 , SAB80C537 , 80C552 เป็นต้น

                     ในฐานะที่เป็นของปี 2013 สารอนุพันธ์ใหม่ได้รับการพัฒนาโดยยังคงผลิตชิพรายใหญ่จำนวนมากและซัพพลายเออร์คอมไพเลอร์ที่สำคัญเช่น IAR Systems, คีและ Altium Tasking อย่างต่อเนื่องปล่อยการปรับปรุง

คุณสมบัติที่สำคัญและการประยุกต์ใช้ mcs-51

MCS-51 ไมโครคอนโทรลเลอร์ตามมักจะมีหนึ่งหรือสอง UARTs สองหรือสามตัวนับ 128 หรือ 256 ไบต์ของแรมข้อมูลภายใน (16 ไบต์ซึ่งเป็นบิตแอดเดรส) เพิ่มขึ้นถึง 128 ไบต์ของ I / O 512 ไบต์ถึง 64 KB หน่วยความจำภายในโปรแกรมและบางครั้งปริมาณของข้อมูลที่ขยาย RAM (ERAM) ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้อมูลภายนอก RAM ภายนอกและส่วนแบ่งรอมข้อมูลและรถโดยสารอยู่ เดิม 8051 หลักวิ่ง 12 รอบต่อรอบนาฬิกาเครื่องพร้อมกับคำแนะนำการดำเนินการมากที่สุดในหนึ่งหรือสองรอบเครื่อง มีความถี่นาฬิกา 12 MHz, 8051 จึงสามารถรันคำแนะนำหนึ่งในรอบ 1 ล้านคนต่อวินาทีหรือ 500,000 คำแนะนำสองรอบต่อวินาที ปรับปรุง 8051 แกนอยู่ในขณะนี้ที่ใช้กันทั่วไปซึ่งทำงานที่หกสี่สองหรือแม้แต่หนึ่งนาฬิกาต่อรอบเครื่องและมีความถี่สัญญาณนาฬิกาถึง 100 MHz และทำให้ความสามารถในการเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นจากคำสั่งต่อวินาที ทั้งหมด Silicon Labs, ดัลลัสและอุปกรณ์บางอย่าง Atmel ไม่กี่มีแกนรอบเดียว

                     8051 สายพันธุ์อาจรวมถึงในตัวจับเวลาการตั้งค่ามีการตรวจสอบออกสีน้ำตาล, oscillators บนชิปหน่วยความจำโปรแกรมแฟลชรอมตนเองโปรแกรมในตัว RAM ภายนอกจัดเก็บโปรแกรมภายในที่พิเศษรหัส bootloader ใน ROM, EEPROM ไม่ระเหยการจัดเก็บข้อมูล , I²C, SPI, และอินเตอร์เฟซโฮสต์ USB, CAN หรือ LIN บัส ZigBee หรือวิทยุบลูทู ธ โมดูลกำเนิด PWM, ตัวเปรียบเทียบอะนาล็อก, A / D และ D แปลง / A, RTCs เคาน์เตอร์พิเศษและการตั้งเวลาในวงจรสิ่งอำนวยความสะดวกการแก้จุดบกพร่องอื่น ๆ อีกมากมาย แหล่งที่มาขัดจังหวะโหมดการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น / น้อยพอร์ตขนาน ฯลฯ อินเทลผลิตหน้ากากโปรแกรมรุ่น 8052AH ขั้นพื้นฐานที่มีล่ามขั้นพื้นฐานในรอมความสามารถในการใช้โปรแกรมผู้ใช้โหลดลงใน RAM

                   ในโรงเรียนวิศวกรรม 8051 ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในหลักสูตรไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น

              การเปลี่ยนแปลงทางไมโครคอนโทรลเลอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ Atmel พัฒนาหน่วย ความจำโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นแบบแฟรชทำให้สามารถลบเขียนหน่วยความจำโปรแกรมได้นับพันครั้งส่งผลให้ความจำเป็นในการใช้หน่วยความจำโปรแกรมภายนอกซึ่งเดิมบรรจุในอีพรอมลดน้อยลง ขนาดของระบบก็เล็กลงราคาถูกลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหมด ที่กล่าวมาพัฒนาในลักษณะของ CISC คำสั่งหนึ่งคำสั่ง ของไมโครคอนโทรลเลอร์จะใช้สัญญาณนาฬิกาหลายลูก จำนวนคำสั่งที่ผู้ใช้งานต้องจดจำมีจำนวนมาก จน กระทั่ง Microchip ได้ทำการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ในลักษณะ RISC ขึ้น โดยในการทำงานหนึ่งคำสั่งจะ ใช้สัญญาณนาฬิกาเพียงลูกเดียว และมีจำนวนคำสั่งเพียง 33-35 คำสั่งเท่านั้น โมโครคอนโทรลเลอร์ที่ microchip พัฒนาคือ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC

อุปกรณ์ไอที

                ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เริ่มได้ รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป สินค้าและผลิตภัณฑ์จำนวนมากใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลนี้ในการควบคุมการ ทำงานส่งผลให้ความต้องการเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูลนี้ในประเทศไทยเริ่มมีมากขึ้น ประกอบกับเริ่มมีการนำเข้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เข้ามาจำหน่าย ในประเทศไทย ทว่าการ ให้ข้อมูลเป็นไปอย่างมีข้อจำกัด ทำให้การเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล นี้เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น ทั้งที่ตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์เองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม อย่างมากในการนำมาใช้ควบคุม ระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

                 PIC16F84 Theory&Practical Approach จึงเกิดขึ้น ในการอธิบายการทำงานของ ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC จะต้องเลือกใช้เบอร์ที่สามารถนำมาพัฒนาได้ นั่นคือสามารถอ่าน-เขียน-ลบ หน่วยความจำโปรแกรมภายใน ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ภาย ใต้งบประมาณที่ประหยัดที่สุด PIC16F84 จึงถูก เลือกมาเป็นตัวแทนในการอธิบาย และเรียนรู้การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC เนื่องจาก PIC16F84 มีหน่วยความจำโปรแกรมขนาด 1 กิโลไบต์ เป็นหน่วยความจำแบบแฟลช สามารถลบ-เขียนได้นับพันครั้ง มีพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตให้ใช้งาน 13 บิต สามารถใช้วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกาแบบคริสตอลหรือวงจร RC ก็ได้ กินกำลังงานไฟฟ้าต่ำ สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ ด้านการโปรแกรมใช้วงจรหรือเครื่อง โปรแกรมที่มีราคาถูกมาก วงจรอย่างง่ายที่สุดที่สามารถโปรแกรม PIC16F84 ได้ใช้เพียงตัวต้านทาน , ตัวเก็บประจุ และไดโอตไม่กี่ตัวเท่านั้น ในขณะที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาก็มีราคาถูก สำหรับบางท่านที่สามรถเข้าไปดูข้อมูล ในอินเตอร์เน็ตก็อาจ ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการโปรแกรมได้ฟรี ๆ 

[cincopa AMJAw7sFheXr]

              ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตที่มีอุปกรณ์สนับสนุนประกอบอยู่ภายในหลายอย่างได้แก่ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม ตัวตั้งเวลา/ตัวนับ อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบอนุกรม เนื่องจากโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์มีอุปกรณ์สนับสนุนประกอบอยู่ภายในนี้เอง ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมมากเหมือนกับ ตัวไมโคร-โปรเซสเซอร์ทั่วไป นอกจากนี้หากเราต้องการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับ อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเช่น ไอซี 8255 หรือหน่วยความจำภายนอก ยังสามารถนำมาเชื่อมต่อเพิ่มเติมเข้ากับไมโครคอนโรลเลอร์ได้อีกด้วย

อ้างอิง :

  1. http://eng.sut.ac.th/tce/old/SeniorProjects/old/student2/ST51.htm