อบรม machine vision เพื่อใช้ในงานอุตสากรรม Basic และ Advance

อบรม machine vision เพื่อใช้ในงานอุตสากรรมการผลิตสินค้า งานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใช้ได้จริง 100% โดยใช้ LabView หรือ LabWindows/CVI (ภาษาซี) จากทาง National Instrument Vision Development Module

MAHOSOT

 

Machine Vision คือ อะไร ?

Machine Vision คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อแยกแยะวัตถุ ว่าวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่เราต้องการหรือไม่ โดยระบบนี้จะมีความแม่นยำในการแยกแยะวัตถุได้มากกว่าสายตามนุษย์ เนื่องจากสายตามนุษย์มีความสะเพร่า และมีความอ่อนล้าได้ง่าย และ ระบบ Machine Vision มีข้อดีคือ สามารถควบคุมคุณภาพได้สม่ำเสมอซึ่งบางกระบวนการคนไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้น ๆ ได้ นอกจากนั้นแล้วระบบ Machine Vision ยังสามารถต่อ input และ output ไปควบคุมระบบอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ระบบ Embedded System ในทางปฏิบัติแล้วหน่วยประมวลผลของระบบ Machine Vision จะใช้คอมพิวเตอร์ หรือหน่วยประมวลผลของผู้ผลิตซอฟแวร์ Machine Vision นั้นๆ เป็นหลัก ไม่นิยมใช้ Microcontroller มาประมวลผลเพราะเป็นหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพต่ำและความเชื่อได้ค่อนข้างน้อย

Machine Vision ทำอะไรได้บ้าง

 • ตรวจ เช็คตำแหน่งของวัตถุ เช่นตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เป็นต้น
 • ตรวจ สอบความผิดพลาดของชิ้นงาน เช่น รอยแตกร้าวที่ผิวชิ้นงาน, การติดฉลากบนภาชนะอาหาร-เครื่องดื่ม, ปริมาณหรือระดับของเครื่องดื่มที่บรรจุขวด,สีและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ผิด เพี้ยน, การพิมพ์รูปและตัวอักษร, ตรวจเช็คสิ่งปนเปื้อนที่ผิวชิ้นงาน เป็นต้น
 • วัด ขนาดของชิ้นงาน
 • นำ ทางให้หุนยนต์ เช่นในงานเชื่อมแนว, งานยกของ, งานหยอดกาว

หัวข้อหลัก การ อบรม Machine Vision

 • acquire image จากกล้อง webcam
 • Overlay คืออะไร ?
 • Color Location
 • Color Pattern Match
 • Color Classify
 •  Shape Detection With LabView
 • Edge Detection
 • Color Pattern Match
 • OCR/OCV การอ่านตัวอักษรจาก ไฟล์ วิอีโอทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

คอร์ส เรียน Machine Vision มีให้เลือก 2 แบบ ดังนี้

 1. คอร์ส อบรม Machine Vision โดยใช้ LabWindows/CVI (ภาษาซี) คลิ๊กเลย
 2. คอร์ส อบรม Machine Vision โดยใช้ LabView  คลิ๊กเลย

เรียน Machine Vision ใช้ซอฟแวร์อะไรบ้าง เชิญรับชม Video

ตัวอย่างโปรเจคการสอน Machine Vision ด้วย LabView Color Pattern Match

ตัวอย่างโปรเจคการสอน Machine Vision เรื่อง  Shape Detection With LabView

ตัวอย่างโปรเจค เรียน Machine Vision ตรวจจับหมากฮอสบนกระดาน

 Machine Vision OCR/OCV ภาษาไทย อ่านตัวอักษรจาก Video

ข้อมูลอ้างอิง