อบรม arduino ด้วยภาษาซี สอนการใช้งานตั้งแต่พื้นฐาน

 DVD อบรม Arduino โดยใช้บอร์ด arduino uno ,arduino mega ESP8266  ด้วยภาษาซี ชุด BASIC  + IOT 3,750 บาท ร่วมค่าส่ง

062-560-6456 สอนไม่รู้เรื่องคืนเงิน

อบรม arduinoอบรม ARDUINO สอน 5 หัวข้อหลัก

 • ARDUINO Stand Alone (ภาษาซี)
 • ARDUINO เชื่อมต่อกับ LabView
 • Internet of Thing (IoT) (ESP8266)
 • Proteus (Simulate)
 • Firebase

หัวข้อการ อบรม ARDUINO

1. Getting started with the Arduino

 • ARDUINO คือ อะไร ?
 • สอนภาษาซีพื้นฐาน
  • ตัวแปรในภาษาซี
  • Function
  • loop for loop while loop do-while loop
  • if else
  • array
 • Tools and prototyping workflow
 • ไฟกระพริบ make a LED blink!
 • LED fade on and off : สอน arduino

2. การใช้งาน Sensor

 • วัดแสง
 • วัดค่าอุณหภูมิ และความชื้น AM2320
 • Ultrasonic distance sensor วัดระยะทาง
 • Detecting acceleration วัดแรงโน้มถ่วง adxl345
 • remote control การเขียนโปรแกรมรับสัณณานจากรีโมต
 • DS3231 Real Time Clock & Temperature : สอน arduino

3. การแสดงผล (Display)

 • LCD แบบ 4 BIT
 • LCD แบบ i2c
 • 7 – segment แบบใช้ 595
 • LED FADE
 • ปุ่ม Button แบบ Analog ( 5 ปุ่มเชื่อมต่อกับ ARDUINO เพียงขาเดียว )
 • TFT Touch Sreen 2.4 “

4. Ethernet and Internet communications (Internet of Things)

 • The Ethernet shield
 • A simple Arduino reporting web server
 • An Arduino controlling web server
 • Controlling 7-segment LCD LED with a web browser : สอน arduino
 • Social logging to Twitter
 • การแจ้งเตือนผ่าน LINE

5. Wireless communications

 • Wireless connectivity with Bluetooth

6. External storage ( เชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูล )

 • Reading and writing to an SD card

7. Taking a closer look at the Atmega microcontroller

 • Memory management
 • Timer Interrupt
 • Multi-tasking

8. ARDUINO เชื่อมต่อกับ LabView Interface For Arduino

 • ปูพื้นฐานการเขียน LabView ที่ใช้ติดต่อกับ ARDUINO ให้ทั้งหมด
 • ดูตัวอย่างด้านล่าง การใช้งานเชื่อมต่อกับ Labview

9. MODBUS TCP/IP

 • The Hardware We Will Be Using
 • The Software We Will Be Using
 • Extending the Arduino Modbus TCP Server Application
 • Programming the Arduino to be Modbus TCP Client
 • Creating our First Arduino Modbus TCP Server Application

10. ESP8266 Node MCU FIREBASE

 • การเขียนข้อมูลใน FIREBASE
 • การอ่านข้อมูลใน FIREBASE
 • การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Internet
 • สอนการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน internet ด้วย google firebase !!

ตัวอย่างโปรเจคที่ใช้สอน LabView Interface For Arduino

ตัวอย่างโปรเจคในคอร์ส  Arduino แบบ Multi-Tasking

Arduino คืออะไร การ อบรม Arduino เพื่อทำโปรเจค

                        Arduino เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สอิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานที่ง่ายต่อการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์บอร์ด Arduino จะสามารถอ่านอินพุต – ไฟบนเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือที่ปุ่มหรือข้อความทวิตเตอร์ – และเปิดเป็นเอาท์พุท – การเปิดใช้งานมอเตอร์เปิดไฟ LED สำนักพิมพ์อะไรออนไลน์. คุณสามารถบอกบอร์ดของคุณสิ่งที่ต้องทำโดยการส่งชุดคำสั่งให้ไมโครคอนโทรลเลอร์บนกระดาน. ในการทำเช่นนั้นคุณใช้ภาษาโปรแกรม Arduino (ขึ้นอยู่กับการเดินสายไฟ) และ ซอฟแวร์ Arduino (IDE) บนพื้นฐานของการประมวลผล

ต้นกำเนิดและส่วนประกอบของ Arduino

               ที่มาของ Arduino นั้นเกิดที่ Ivrea ปฏิสัมพันธ์ออกแบบสถาบันเป็นเครื่องมือที่ง่ายสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วมุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรม. เร็วที่สุดเท่าที่มันจะมาถึงชุมชนที่กว้างขึ้นบอร์ด Arduino เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการและความท้าทายใหม่ ความแตกต่างของข้อเสนอจากบอร์ด 8 บิตที่เรียบง่ายกับผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งาน IOT, สวมใส่, การพิมพ์ 3 มิติและสภาพแวดล้อมที่ฝังตัว. ทุกกระดาน Arduino จะสมบูรณ์เปิดแหล่งที่มาเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ใช้สามารถสร้างพวกเขาเป็นอิสระและในที่สุดก็ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของพวกเขา. ซอฟแวร์ ก็เป็นโอเพนซอร์สและก็มีการเติบโตผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั่วโลก

อบรม Arduino  พื้นฐาน Arduino คืออะไร? 

                   Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ด้วยการเสียบ USB เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและจำนวนของซ็อกเก็ตที่สามารถเชื่อมต่อแบบมีสาย ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายนอกเช่นมอเตอร์, รีเลย์เซ็นเซอร์แสงเลเซอร์ไดโอด, ลำโพง,ไมโครโฟน ฯลฯ พวกเขาก็จะสามารถขับเคลื่อนผ่านการเชื่อมต่อ USB จากคอมพิวเตอร์หรือจากแบตเตอรี่ 9V. พวกเขาสามารถควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์และแล้วตัดการเชื่อมต่อและรับอนุญาตให้ทำงาน อิสระ

What’s on the board? ใช้บอร์ดนี้ อบรม Arduino

อบรม arduino

Power (USB / Barrel Jack)

Every Arduino board needs a way to be connected to a power source. The Arduino UNO can be powered from a USB cable coming from your computer or a wall power supply (like this) that is terminated in a barrel jack. In the picture above the USB connection is labeled (1) and the barrel jack is labeled (2).

The USB connection is also how you will load code onto your Arduino board. More on how to program with Arduino can be found in our Installing and Programming Arduino tutorial.

NOTE: Do NOT use a power supply greater than 20 Volts as you will overpower (and thereby destroy) your Arduino. The recommended voltage for most Arduino models is between 6 and 12 Volts.

Pins (5V, 3.3V, GND, Analog, Digital, PWM, AREF)

The pins on your Arduino are the places where you connect wires to construct a circuit (probably in conjuction with a breadboard and some wire. They usually have black plastic ‘headers’ that allow you to just plug a wire right into the board. The Arduino has several different kinds of pins, each of which is labeled on the board and used for different functions.

 • GND (3): Short for ‘Ground’. There are several GND pins on the Arduino, any of which can be used to ground your circuit.
 • 5V (4) & 3.3V (5): As you might guess, the 5V pin supplies 5 volts of power, and the 3.3V pin supplies 3.3 volts of power. Most of the simple components used with the Arduino run happily off of 5 or 3.3 volts.
 • Analog (6): The area of pins under the ‘Analog In’ label (A0 through A5 on the UNO) are Analog In pins. These pins can read the signal from an analog sensor (like a temperature sensor) and convert it into a digital value that we can read.
 • Digital (7): Across from the analog pins are the digital pins (0 through 13 on the UNO). These pins can be used for both digital input (like telling if a button is pushed) and digital output (like powering an LED).
 • PWM (8): You may have noticed the tilde (~) next to some of the digital pins (3, 5, 6, 9, 10, and 11 on the UNO). These pins act as normal digital pins, but can also be used for something called Pulse-Width Modulation (PWM). We have a tutorial on PWM, but for now, think of these pins as being able to simulate analog output (like fading an LED in and out).
 • AREF (9): Stands for Analog Reference. Most of the time you can leave this pin alone. It is sometimes used to set an external reference voltage (between 0 and 5 Volts) as the upper limit for the analog input pins.

Reset Button

Just like the original Nintendo, the Arduino has a reset button (10). Pushing it will temporarily connect the reset pin to ground and restart any code that is loaded on the Arduino. This can be very useful if your code doesn’t repeat, but you want to test it multiple times. Unlike the original Nintendo however, blowing on the Arduino doesn’t usually fix any problems.

Power LED Indicator

Just beneath and to the right of the word “UNO” on your circuit board, there’s a tiny LED next to the word ‘ON’ (11). This LED should light up whenever you plug your Arduino into a power source. If this light doesn’t turn on, there’s a good chance something is wrong. Time to re-check your circuit!

TX RX LEDs

TX is short for transmit, RX is short for receive. These markings appear quite a bit in electronics to indicate the pins responsible for serial communication. In our case, there are two places on the Arduino UNO where TX and RX appear – once by digital pins 0 and 1, and a second time next to the TX and RX indicator LEDs (12). These LEDs will give us some nice visual indications whenever our Arduino is receiving or transmitting data (like when we’re loading a new program onto the board).

Main IC

The black thing with all the metal legs is an IC, or Integrated Circuit (13). Think of it as the brains of our Arduino. The main IC on the Arduino is slightly different from board type to board type, but is usually from the ATmega line of IC’s from the ATMEL company. This can be important, as you may need to know the IC type (along with your board type) before loading up a new program from the Arduino software. This information can usually be found in writing on the top side of the IC. If you want to know more about the difference between various IC’s, reading the datasheets is often a good idea.

Voltage Regulator

The voltage regulator (14) is not actually something you can (or should) interact with on the Arduino. But it is potentially useful to know that it is there and what it’s for. The voltage regulator does exactly what it says – it controls the amount of voltage that is let into the Arduino board. Think of it as a kind of gatekeeper; it will turn away an extra voltage that might harm the circuit. Of course, it has its limits, so don’t hook up your Arduino to anything greater than 20 volts.

ทำไมต้อง อบรม Arduino ?

                    การใช้งานง่ายและสามารถเข้าถึง Arduino มีการใช้ในหลายพันโครงการที่แตกต่างกันและการใช้งาน. ซอฟต์แวร์ Arduino เป็นเรื่องง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้นยังมีความยืดหยุ่นพอสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง. มันทำงานบน Mac, Windows และ Linux ครูและนักเรียนใช้ในการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต้นทุนต่ำเพื่อพิสูจน์เคมีและฟิสิกส์หลักการหรือการเริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์. นักออกแบบและสถาปนิกสร้างต้นแบบการโต้ตอบและนักดนตรีและศิลปินที่ใช้สำหรับการติดตั้งและทดสอบกับเครื่องดนตรีใหม่ เครื่องชงของหลักสูตรจะใช้มันในการสร้างจำนวนมากของโครงการที่จัดแสดงที่ Faire ชงเช่น Arduino เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกคน – .. เด็ก, มือสมัครเล่น, ศิลปิน, โปรแกรมเมอร์ – สามารถเริ่ม tinkering เพียงขั้นตอนดังต่อไปนี้โดย ขั้นตอนคำแนะนำของชุดหรือการแบ่งปันความคิดออนไลน์ที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ของชุมชน Arduino

 • ราคาไม่แพง
 • Cross-platform – The Arduino Software (IDE) runs on Windows, Macintosh OSX, and Linux operating systems
 • Simple, clear programming environment
 • Open source and extensible software
 • Open source and extensible hardware

อ้างอิง :