ประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท ชั้น 1 ชั้น 2 ประกันรถกระบะ ทุกบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ ทุกประเภท ชั้น 1 ชั้น 2 ประกันรถกระบะ 

ประกันภัยรถ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันรถยนต์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมที่สุดครับ คุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน บุคคลภายนอก คู่กรณี ทั้งบุคคลและทรัพย์สินครับ ไม่ว่าผู้เอาประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก นอกจากนี้ยังคุ้มครองครบถ้วนทั้งในกรณีของไฟไหม้ รถยนต์สูญหาย หรือน้ำท่วมนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆ สนใจประกันรถยนต์ชั้น 1 บน GoBear เพื่อนๆ สามารถให้พี่หมีช่วยเลือกได้เลยครับ

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ มีความคล้ายคลึงกับประกันรถยนต์ชั้น 1 มากครับ เพียงแค่ว่ามีความคุ้มครองที่ลดลงมา และเบี้ยประกันที่ถูกลงมา โดยความแตกต่างของประกันชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็คือ ชั้น 2+ จะคุ้มครองรถยนต์ผู้เอาประกันหากเกิดการเฉี่ยวชนในกรณีที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้นครับ นั่นหมายความว่าหากเพื่อนๆ ขับรถเฉี่ยวชนต้นไม้ ชนรั้ว หรือไม่มีคู่กรณี จะไม่คุ้มครองนั่นเอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

ส่วนประกันรถยนต์ชั้น 3+ นั้น จะไม่คุ้มครองในกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วมนะครับ ส่วนในกรณีเฉี่ยวชน จะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันเฉพาะกรณีที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น จะไม่คุ้มครองการเฉี่ยวชนในกรณีอื่นๆ ครับ และยังคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคู่กรณีอีกด้วยครับ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้น เหมาะกับคนใช้รถน้อย และต้องการเบี้ยประกันรถยนต์ที่เน้นราคาถูกเข้าว่าครับ ส่วนในเรื่องของความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้นจะไม่คุ้มครองรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันเลย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเหตุไฟไหม้ รถยนต์สูญหาย น้ำท่วม หรืออุบัติเหตุเฉี่ยวชน แต่จะรับผิดชอบทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และตัวบุคคลภายนอกเท่านั้น 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เริ่มต้น 12,300 บาท : รับส่วนลด 2,000 บาท 

 • แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ (1+6)
 • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
 • ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide)
 • การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
 • แผนประกันภัยเป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ ไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/คน,ครั้ง 1,000,000 บาท
 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย/ครั้ง 10,000,000 บาท
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก/ครั้ง 2,500,000 บาท

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

 • ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง ตามทุนประกัน
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ครั้ง ตามทุนประกัน

ความคุ้มครอง

 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000 บาท
 • การประกันค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000 บาท
 • การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา/ครั้ง 100,000 บาท

 

 

อ้างอิง