labview คือ ?? การประยุกต์ใช้งานด้าน Instrument

          LabVIEW คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบวิศวกรรมสำหรับแอพพลิเคชันที่ต้องการการทดลองการวัดแล้วก็การควบคุมโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

LabVIEW คือ Dataflow programming

           ภาษาโปรแกรมที่ใช้ใน LabVIEW ชื่อ G คือภาษาการเขียนโปรแกรม dataflow การปฏิบัติการจะถูกกำหนดโดยโครงสร้างของแผนภาพแบบกราฟิก (รหัสที่มาที่ไป LabVIEW) ซึ่งคนที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อโหนดฟังก์ชันต่างๆโดยการวาดเส้นลวด สายกลุ่มนี้แพร่ระบาดตัวแปรและโหนดใดๆก็ตามสามารถดำเนินการได้เมื่อข้อมูลอินพุตทั้งผองพร้อมใช้งาน เพราะบางทีอาจเป็นเช่นนี้สำหรับโหนดหลายตัวพร้อม G สามารถดำเนินการแบบขนานได้แต่กำเนิด ฮาร์ดแวร์แบบมัลติโพรเซสสิงรวมทั้งมัลติเธรดจะถูกเอารัดเอาเปรียบโดยตัวกำหนดเวลาในตัวซึ่ง multiplexes เธรดของระบบปฏิบัติการหลายตัวผ่านโหนดที่พร้อมสำหรับการดำเนินการ

 

<a href=LabView คือ Graphical programming

LabVIEW รวมการสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (แผงด้านหน้าที่เรียกว่า) ลงในวัฏจักรการพัฒนา โปรแกรมย่อยของโปรแกรม LabVIEW เรียกว่าเสมอเหมือนวัสดุ (VIs) แต่ละชุดมีส่วนประกอบสามส่วนเป็นแผนภาพบล็อกแผงข้างหน้ารวมทั้งแผงตัวเชื่อมต่อ ส่วนสุดท้ายใช้แทน VI ในแผนภาพบล็อกของ VI เรียกว่า VI แผงข้างหน้าสร้างขึ้นโดยใช้ปุ่มควบคุมแล้วก็ไฟแสดงสถานะ การควบคุมเป็นปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิต: อนุญาตให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลไปยัง VI ตัวบ่งชี้ได้ผลลัพธ์: พวกเขาระบุหรือแสดงผลลัพธ์ตามปัจจัยสำหรับการผลิตที่กำหนดให้กับ VI แผงข้างหลังซึ่งเป็นแผนภาพบล็อกมีรหัสต้นฉบับแบบกราฟิก วัตถุทั้งหมดที่วางอยู่บนแผงข้างหน้าจะปรากฏที่แผงข้างหลังเป็นขั้วต่อ แผงด้านหลังยังมีโครงสร้างและฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ควบคุมรวมทั้งหาข้อมูลให้กับตัวบ่งชี้ ส่วนประกอบและก็ฟังก์ชั่นสามารถเจอได้ในแผงฟังก์ชั่นและก็สามารถวางไว้ที่แผงด้านหลังได้ การควบคุมตัวบ่งชี้องค์ประกอบและก็หน้าที่รวมกันจะเรียกว่าโหนด โหนดเชื่อมต่อกันโดยใช้สายอย่างเช่นตัวควบคุมสองตัวและตัวบ่งชี้สามารถต่อสายไปยังฟังก์ชันเพิ่มได้เพื่อให้ตัวบ่งชี้แสดงผลลัพธ์รวมของตัวควบคุมทั้งสอง เพราะเหตุนี้เครื่องไม้เครื่องมือเสมอเหมือนสามารถเรียกใช้เป็นโปรแกรมได้โดยใช้แผงข้างหน้าเป็นส่วนติดต่อผู้ใช้หรือเมื่อลดน้อยลงเป็นโหนดลงในแผนภาพบล็อกแผงข้างหน้าจะกำหนดอินพุทและเอาท์พุทสำหรับโหนดผ่านบานหน้าต่างตัวเชื่อมต่อ ซึ่งหมายความว่าแต่ละ VI สามารถทดลองได้ง่ายก่อนจะถูกฝังเป็นโปรแกรมย่อยในโปรแกรมขนาดใหญ่

           ขั้นตอนการแบบกราฟิกยังช่วยทำให้โปรแกรมสร้างโปรแกรมโดยการฉุดและก็วางการแสดงเครื่องมือเสมอเหมือนห้องทดลองเปรียบเสมือนที่รู้จักอยู่แล้ว สิ่งแวดล้อมการเขียนโปรแกรม LabVIEW พร้อมแบบอย่างแล้วก็เอกสารประกอบทำให้ง่ายต่อการสร้างแอพพลิเคชันขนาดเล็ก นี่เป็นข้อเด่นในด้านหนึ่ง แม้กระนั้นยังทำให้เป็นอันตรายที่บางทีอาจประเมินความชำนาญที่จำเป็นต้องสำหรับการทำโปรแกรม G ที่มีคุณภาพสูง สำหรับอัลกอริทึมที่สลับซับซ้อนหรือรหัสขนาดใหญ่สิ่งจำเป็นคือคนที่มีหน้าที่เขียนโปรแกรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวยากรณ์ LabVIEW พิเศษและส่วนประกอบของการจัดการหน่วยความจำ ระบบการพัฒนา LabVIEW ที่ล้ำยุคที่สุดมีความเข้าใจสำหรับในการสร้างแอ็พพลิเคชันแบบสแตนด์อะโลน นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแอ็พพลิเคชันแบบกระจัดกระจายซึ่งสื่อสารโดยใช้โมเดลเซิร์ฟเวอร์แบบไคลเอ็นต์และก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นเหตุเพราะลักษณะขนานของ G. “SC-2075 ประกอบด้วย แอลอีดี หลายตัวที่สามารถเปิดหรือปิดได้ . แอลอีดี เป็นไดโอดส่องแสง จุดหมายของ LED เป็นการเป็นต้นกำเนิดแสงจำพวกครึ่งหนึ่งตัวนำ LED ใช้ตรรกะเชิงลบ สายออกสามารถบอกให้เห็นโดยใช้ศูนย์รวมทั้งจะจำแนกสวิทช์ที่กำลังเปิดหรือปิด “0” หมายความว่าสวิตช์ปิดอยู่ขณะที่ “1” บอกว่าสวิตช์เปิดอยู่ “

 ข้อดี และ ประโยชน์ของ LabView

           ประโยขน์อีกประการหน่ึงสำหรับในการหน่ึงของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำหรับใช้ในการวัดก็คือ สามารถที่จะเอามาใช้สำหรับทำเป็น Data Logger และ PLC (Programmable Logical Controlled) ได้พร้อมซ่ึงโดยปกติแล้วระบบควบคุมมกัจะไม่มีในอุปกรณ์วดัจริงข้นั พ้ืนฐาน หรือ Data Logger แมจ้ะเก็บขอ้มูลได้แต่การสั่งการปฏิบัติงานกับเครื่องไม้เครื่องมือตัวัอื่น จะมีความยุ่งยากในการออกคำสั่งมากมาย

  • Interfacing to devices

LabVIEW มีการช่วยเหลืออย่างกว้างขวางสำหรับเพื่อการเชื่อมต่อกับเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุกล้องถ่ายรูปแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆผู้ใช้จะติดต่อกับฮาร์ดแวร์โดยการเขียนคำบัญชาบัสโดยตรง (USB, GPIB, Serial) หรือใช้ไดรเวอร์เฉพาะขั้นสูงซึ่งให้บริการโหนดฟังก์ชัน LabVIEW ดั้งเดิมสำหรับการควบคุมอุปกรณ์

  • Code compiling

LabVIEW ประกอบด้วยคอมไพเลอร์ที่สร้างรหัสเนมสำหรับแพลตฟอร์ม Sunil ของ CPU นี้ช่วยทำให้ความสามารถการทำงาน รหัสแบบกราฟิกจะแปลเป็นรหัสเครื่องกระทำการโดยการให้ความหมายของไวยากรณ์และการคอมไพล์ ไวยากรณ์ LabVIEW มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดในระหว่างขั้นตอนการปรับแต่งรวมทั้งสะสมลงในโค้ดของเครื่องที่ปฏิบัติงานได้เมื่อได้รับการร้องขอให้รันหรือเมื่อบันทึก ในกรณีหลังไฟล์ดำเนินการและก็ซอร์สโค้ดจะรวมอยู่ในไฟล์เดียว รันไทม์จะปฏิบัติงานโดยใช้วัสดุรันไทม์ LabVIEW ซึ่งมีรหัสที่ผลิตขึ้นมาก่อนเพื่อดำเนินงานทั่วไปที่กำหนดโดยภาษา G เครื่องไม้เครื่องมือรันไทม์ช่วยลดเวลาในการคอมไพล์และก็ให้อินเตอร์เฟซที่สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการต่างๆระบบกราฟิกองค์ประกอบอุปกรณ์ ฯลฯ สภาพแวดล้อมรันไทม์ทำให้รหัสเป็นแบบนำเอาผ่านแพลตฟอร์ม โดยปกติรหัส LabVIEW อาจทำงานได้ช้ากว่ารหัส C ที่เก็บรวบรวมไว้ถึงแม้ความแตกต่างชอบขึ้นกับการเพิ่มสมรรถนะของโปรแกรมมากยิ่งกว่าความเร็วสำหรับในการประเมินผลโดยเนื้อแท้

  • Large libraries

ห้องสมุดเป็นจำนวนมากที่มีฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลการผลิตสัญญาณเลขคณิตสถิติสัญญาณการวิเคราะห์ อื่นๆอีกมากมาย พร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆได้แก่การรวมฟิลเตอร์และความสามารถพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ฮาร์ดแวร์ มากมายก่ายกอง นอกจากนี้ LabVIEW ยังมีส่วนประกอบกิจการเขียนโปรแกรมแบบข้อความชื่อ MathScript พร้อมฟังก์ชันเพิ่มอีกในการประเมินผลสัญญาณการวิเคราะห์แล้วก็เลข MathScript สามารถรวมเข้ากับการเขียนโปรแกรมกราฟิกโดยใช้ nodes ของสคริปต์และใช้ไวยากรณ์ที่เข้ากันได้โดยปกติกับ MATLAB

  • Parallel programming

LabVIEW เป็นภาษาที่มีการใช้งานร่วมกันโดยเนื้อแท้ด้วยเหตุดังกล่าวก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นมากที่จะออกแบบโปรแกรมหลายงานที่ทำงานแบบขนานผ่านทางแบบมัลติเธรด ดังเช่นการปฏิบัติงานนี้ทำได้โดยง่ายโดยการวาดเส้นคู่ขนานขณะที่ลูปและก็นี่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับระบบอัตโนมัติของระบบทดสอบซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้กรรมวิธีต่างๆเป็นต้นว่าการทดลองการจัดลำดับการบันทึกข้อมูลรวมทั้งการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบขนาน

  • User community

LabVIEW Student Edition ทุนต่ำมีจุดหมายเพื่อสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียน นอกเหนือจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ใช้ LabVIEW ที่ใช้งานอยู่ซึ่งติดต่อกันผ่านทางรายชื่อผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (กรุ๊ปอีเมล) รวมทั้งฟอรัมอินเทอร์เน็ต