โมเมนตัมและการชน

โมเมนตัมและการชน และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและโมเมนตัมที่เปลี่ยนไป วัตถุที่เคลื่อนที่จะมีโมเมนตัม เมื่อแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุจะทำให้โมเมนตัมของวัตถุเปลี่ยนไป 

หัวข้อ โมเมนตัมและการชน

 • ปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัม
 • กฎอนุรักษ์โมเมนตัม
 • การระเบิด 1 มิติ 2 มิติ
 • แบบฝึกหัดท้ายบท

นิยามโมเมนตัมและการชน

โมเมนตัมและการชน

 • เป็นปริมาณเวกเตอร์บอกสภาพการเคลื่อนที่
 • ทำให้วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
 • หน่วย kg • m/s หรือ N • s

การดล

การดล คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเกิดเมื่อความเร็วเปลี่ยน (ขนาดหรือทิศก็ได้ หรือทั้งสอง)

กราฟ F-t พื้นที่ใต้กราฟบอกค่า F คูณ t พื้นที่ใต้กราฟคิดเครื่องหมายบวกลบด้วย

การดล

แรงดล

แรงดล คือ แรงที่กระทำในช่วงเวลาสั้น ๆ ทำให้เกิดการดล

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม

ผลรวมโมเมนตัมก่อนชน = ผลรวมโมเมนตัมหลังชน

กฏอนุรักษ์โมเมนตัม

          ****การแทนเครื่องหมายของเวกเตอร์ต้องดูทิศให้ดี

การชนแบบยืดหยุ่น

การชนแบบยืดหยุ่น คือ การชนแบบไม่สูญเสียพลังงาน

การชนแบบยืดหยุ่น

การชนแบบยืดหยุ่น

การชนแบบยืดหยุ่น

 ****การแทนเครื่องหมายของเวกเตอร์ต้องดูทิศให้ดี

การชนแบบไม่ยืดหยุ่นและการระเบิด

การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

การชนแบบไม่ยืดหยุ่น

            ****การแทนเครื่องหมายของเวกเตอร์ต้องดูทิศให้ดี

ตัวอย่าง การชนแบบยืดหยุ่น

พิจารณารูป
ตัวอย่างการชนแบบยืดหยุ่น

ตัวอย่างการชนแบบยืดหยุ่น
จะได้ว่า

 • มวลเท่ากัน ก้อนหนึ่งอยู่นิ่ง อีกก้อนวิ่งมา
 • ชนไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง
 • ชนยืดหยุ่น
 • ผลลัพธ์ได้ว่าชนแล้วจะแยกออกจากกันเป็นมุมฉาก
 • V1 กับ V2 ตั้งฉากกัน

ลดแรงดลเมื่อการชนใช้เวลายาวนานขึ้น

          ถ้าอยู่ในรถที่เบรกแตกเราจะเลือกขับชนกำแพงหรือกองฟาง คงไม่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ช่วยก็ต้องตอบได้อยู่แล้วว่า เลือกชนกองฟาง แต่ความรู้ทางฟิสิกส์จะช่วยอธิบายว่าทำไมการชนของที่อ่อนกว่าจึงปลอดภัยกว่า ทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็นการชนกองฟางหรือกำแพงก็มีการลดโมเมนตัมจากรถที่แล่นอยู่จนหยุดเท่ากัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือระยะเวลาการชน ชนกองฟางใช้เวลาในการชนมากทำให้แรงดลน้อยมากรถจึงไม่พัง แต่ถ้าชนกำแพงเวลาในการชนน้อยมากทำให้แรงดลมากรถจึงพัง

เพิ่มแรงดลเมื่อชนอย่างรวดเร็ว

เมื่อเราให้วัตถุชนกันในเวลาสั้นๆ เช่นนักคาราเต้ออกแรงเต็มแรงใช้มือเปล่าทุบอิฐที่ตั้งกันเป็นชั้นเขาต้องออกแรงปะทะในเวลาสั้นๆเพื่อเพิ่มแรงดลให้สูงจนอิฐแตกได้ นักคาราเต้ฝึกกล้ามเนื้อและเทคนิคโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล ไม่ควรไปทดลองด้วยตนเองโดยลำพัง หากสนใจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

การระเบิด

         โมเมนตัมของสะเก็ดระเบิดแต่ละอันรวมกันแบบเวกเตอร์แล้วต้องเท่ากับโมเมนตัมของลูกระเบิดที่กำลังตกลงมา กฎการณ์อนุรักษ์โมเมนตัม แลกฎการอนุรักษ์พลังงาน(จะเล่าถึงในบทถัดไป) เป็นหัวใจของวิชากลศาสตร์ กฎนี้ทำให้เราเข้าใจความสำพันธ์ระหว่างอนุภาคระดับเล็กๆจนถึงจักรวาลอันกว้างใหญ่

การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล

           เมื่อวัตถุคู่หนึ่งวิ่งเข้าหากัน หรือวิ่งออกจากกันจุดศูนย์กลางของมวลของวัตถุคู่นั้นย่อมมีการเคลื่อนที่ไปด้วย การศึกษาการชนกันของวัตถุอาจพิจารณาถึงจุดศูนย์กลางมวลได้เช่นกัน ความเร็วของจุดศูนย์กลางของมวลจะเป็นไปตามสมการ

Momentum เป็นปริมาณที่มีทิศทาง

          ขึ้นอยู่กับทิศทางของความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ วัตถุใดที่มีโมเมนตัม วัตถุนั้น ยากที่จะถูกหยุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณโมเมนตัมของแต่ละวัตถุในการ จะหยุดสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่นั้น เราจะต้องออกแรงต้านการเคลื่อนที่ของมัน เป็นช่วงเวลาหนึ่ง

ดาวน์โหลดชีตประกอบการติวคลิ๊กที่หัวข้อ

01. นิยามและกฏอนุรักษ์โมเมนตัม CLICK

02. ข้อสอบ Entrance โมเมนตัมและการชน CLICK

03. เนื้อหา+ข้อสอบ PAT2